Vitajte!

 

Sme spoločnosť zaoberajúca sa komplexnou dokumentáciou na zaistenie správneho chodu Vašej spoločnosti na kľúč z pohľadu štátnej správy a samosprávy.

Naším cieľom je zabezpečiť, aby ste sa plne sústredili na veci, ktoré súvisia s Vašou činnosťou a podnikaním a nie na činnosti, ktoré Vám pri komunikácii s úradmi odčerpávajú sily a oberajú Vás o produktívny čas.

kliknite aj na vypracovanie dokumentácie

Tento cieľ dosahujeme kombináciou služieb:

A.)   Uvedením Vašich  pracovných priestorov do prevádzky

B.)   Vypracovaním dokumentácie z hľadiska:

 • hygieny práce a ochrany zdravia ľudí
 • pracovnej zdravotnej služby
 • odpadového hospodárstva
 • vodného  hospodárstva - ochrany vôd
 • ochrany ovzdušia
 • zákona o obaloch

C.)   Kontrolou a overovaním dodržiavania predpisov v oblasti:

 • ochrany životného prostredia na pracovisku
 • ochrany zdravia ľudí a hygieny práce
 • evidovaním znečisťujúcich a nebezpečných látok na pracovisku

D.)   Zneškodnením a zhodnotením odpadov vzniknutých pri Vašej činnosti

E.)   Poradenstvom, konzultáciami a dohľadom:

 • v odpadovom hospodárstve
 • vo vodohospodárstve
 • v bezpečnosti a hygieny práce

F.)   Posudzovaním vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA)

G.)   Mentorovaním ako aj prevádzkovaním zberných dvorov a zariadení na zhodnocovanie odpadov

H.)   Extra poradenstvom pre samosprávu

kliknite na vypracovanie dokumentácie | kontakt