absorpčné materiály

Havarijné súpravy

Havarijná súprava je preventívny prostriedok pre prípad neočakávanej havárie. V našej ponuke nájdete širokú škálu havarijných súprav rôznej veľkosti, obsahu a zamerania na riziká, ktoré môžu pomôcť zabezpečiť ochranu prostredia. Základné vybavenie súpravy tvoria:
 • Súpravy so sypkými sorbentami,
 • Olejové súpravy,
 • Chemické súpravy,
 • Upratovacie súpravy.
 
Súpravy Vám vyskladáme presne podľa Vašej činnosti a havarijného plánu. 
Spravidla sa havarijné súpravy dodávajú v 60l sudoch s vekom a UN kódom. 
  
 

Sorbenty

Textilné sorbenty - moderné sorbenty na báze polypropylénových syntetických vlákien s vysokou sorpčnou kapacitou, ktorá môže dosiahnúť až 15 násobku vlastnej hmotnosti sorbentu. Sú bezprašné, ľahké, bezpečné a jednoducho použiteľné.
Sú určené na likvidáciu nežiadúcich únikov nebezpečných a agresívnych kvapalín (v priemyselných prevádzkach, opravovniach strojov, automobilov a pod.), pri preprave, skladovaní a pri rôznych haváriách.
Ich vlastnosti ich radia tiež k prostriedkom, ktoré možno jednoducho použiť ako preventívne opatrenie v miestach predpokladaného opakovaného úniku kvapalín. Ich použitie je rôznorodé podľa druhu zaznamenaných kvapalín. 

Sypké sorbenty sú tradičným riešením pre drobné a stredne veľké úniky nebezpečných kvapalín, predovšetkým na pevných plochách s nepravidelným povrchom, kde je potrebné, aby sorbent prenikol do malých priehlbín a škár a vyčistil tak povrch od nežiadúceho znečistenia.
Sypké sorbenty sú vyrobené buď z prírodných materiálov alebo z ťažko využiteľných odpadov. Sú bezpečné a ich likvidácia nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre životné prostredie.

V ponuke máme širokú škálu všetkých druhov sorbentov, ktoré pomáhajú riešiť rôzne situácie vo Vašej firme. Každá prevádzka si vyžaduje osobitný prístup a správny výber sorbentov. Informujte sa u nás. Kliknite aj na vypracovanie dokumentácie | kontakt

Ilustračné obrázky:

 • Upratovacie sorbenty
  Upratovacie sorbenty
 • Olejové sorbenty
  Olejové sorbenty
 • Chemické sorbenty
  Chemické sorbenty
 •  
 • Sorpčné norné steny
  Sorpčné norné steny
 • Náplne do lapolov, filtre
  Náplne do lapolov, filtre
 •  
 •  

 

 


 

 •  
 • Olejové sorbenty
  Olejové sorbenty
 • Chemické sorbenty
  Chemické sorbenty
 •  

ADR súpravy

Havarijné súpravy ADR sú nevyhnutnou súčasťou všetkých vozidiel, ktoré prepravujú tovar v režime ADR. Vďaka praktickej a pevnej taške odolnej voči agresívnym chemikáliám, sú ľahko prenosné a skladné. Naše súpravy ADR sú mobilné a majú nízku hmotnosť, obsahujú nad rámec povinnej výbavy ešte základné sorbenty, tesniace prostriedky a chemické svetla. Tým sa stávajú lepším pomocníkom pri likvidácii havarijných udalostí a môžu vám ušetriť náklady na likvidáciu následkov havárie.

Každú ADR havarijnú súpravu je potrebné dovybaviť ďalšími komponentami podľa prevážaného tovaru.