Spätný zber pneumatík

odpadové pneumatiky, odpady, spätným zberom odpadových pneumatík

Spätným zberom odpadových pneumatík sa rozumie bezplatný zber odpadových pneumatík distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. 

Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celý prevádzkový čas.

Čítajte aj: Kto je distribútor pneumatík? Aké má povinnosti?