BOZP na Slovensku stagnuje

BOZP, hygiena práce, pracovné priestory, ochrana zdravia, posudok, riziko
Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a pracovných podmienok u slovenských zamestnávateľov, fyzických osôb dokonca aj v samospráve, stagnuje.
 
„Súčasná situácia je odrazom ekonomickej situácie, ale tiež nesprávnej organizácie práce zamestnávateľov a neplnenia povinností zo strany zamestnávateľov a zamestnancov," uvádza sa v stratégii BOZP na Slovensku do roku 2020.

 
Problémy so zabezpečením BOZP majú najmä malí zamestnávatelia
Spolupráca vedenia, vedúcich zamestnancov a zamestnancov v oblasti BOZP je nedostatočná a formálna. "Zamestnávatelia preferujú hospodárske a komerčné aktivity pred starostlivosťou o zamestnancov," tvrdí rezort práce. 
 
U malých firiem zamestnávatelia kladú väčší až dominantný dôraz na zabezpečenie samotnej činnosti v ktorej podnikajú a s tým súvisiace prežitie firiem. Lepšia situácia je podľa ministerstva u veľkých zamestnávateľov, u ktorých pôsobia zástupcovia zamestnancov pre BOZP a bezpečnostno-technická služba, ktorá účinnejšie zabezpečuje plnenie úloh. 
 
Mnohí zamestnávatelia si pod BOZP predstavujú len bezpečnosť práce a s tým spojené úrazy. Ochrana zdravia je však aj o prevádzkových poriadkoch, posudkoch o riziku či o uvedení pracovných priestorov do prevádzky nevylučujúc, hygienu práce.